MO-Konsepti

NÄE PAREMMIN, VOI PAREMMIN!

Työnäkemisellä on ratkaiseva vaikutus tarkkaa työtä tekevän ammattilaisen työn laatuun ja tehokkuuteen. Hyvä ergonomia puolestaan edesauttaa työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Tutkimusten mukaan n. 65% hammaslääkäreistä kärsii työperäisistä niska- ja selkävaivoista. Tutkimuksissa on myös havaittu, että jopa 90 prosentilla optiikkaa (silmälaseja ja/tai luppeja) työssään käyttävistä hammaslääkäreistä väärin tehty optiikka estää työskentelemisen ergonomisesti hyvässä asennossa. Vastaavia ongelmia on kaikilla tarkkaa työtä tekevillä ammattilaisilla - ei pelkästään hammaslääkäreillä.

Tavoitteenamme jokaisen asiakkaamme kohdalla on yhdistää optiikka ja ergonomia siten, että oikein tehty optiikka ohjaa käyttäjänsä ergonomisesti hyvään työasentoon.

 

 
YKSILÖLLINEN ERGONOMIA

Teemme jatkuvaa yhteistyötä johtavien asiantuntijoiden kanssa ja sovellamme käytäntöön ergonomia-alan viimeisintä tutkimustietoa. Ratkaisuillamme on tutkitusti myönteinen vaikutus hammaslääkäreiden niska- ja hartiaseudun vaivojen vähenemiseen.

 


AINUTLAATUINEN OPTIIKKA

Näönkorjauksen ja kohteen suurentamisen lisäksi pystymme myös muuttamaan katseen suuntaa, mitä paremman työasennon saavuttaminen usein vaatiikin. Valmistamme optiikan omilla tehtaillamme Suomessa ja Ruotsissa, itse kehittämiämme valmistusmenetelmiä ja uusinta teknologiaa hyödyntäen.

 


KÄYTÄNNÖLLINEN KEVEYS

Tuotekehityksemme lähtee aina käyttäjän tarpeista. Painoltaan äärimmäisen kevyitä välineitä on mukava käyttää pidemmänkin työpäivän ajan. Loppuun asti mietityt yksityiskohdat tekevät käytöstä sujuvaa, jolloin kaiken huomion voi kiinnittää käsillä olevaan työhön.

 


ASIANTUNTEVA PALVELU

Parhaastakaan tuotteesta ei saa kaikkea hyötyä irti, mikäli se ei ole käyttäjälleen oikein mitoitettu ja asennettu. Siksi tuotteitamme myyvät vain tarkoin valitut ja koulutuksemme saaneet asiantuntijat. Toimivat ja ripeät huoltopalvelut ovat myös tärkeä osa toimintaamme.