Eläinlääkäreille

Työnäkemisellä on ratkaiseva vaikutus eläinlääkärin työn laatuun ja tehokkuuteen. Hyvä ergonomia edesauttaa työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Toimitamme tuotteita, palveluja ja kokonaisratkaisuja, jotka parantavat eläinlääkärin työnäkemistä ja ergonomiaa.

Eläinlääkärin työnäkeminen

Tarkkuutta vaativan käsityöammatin harjoittaminen edellyttää tarkkaa näkökykyä. Nopea ja varma diagnosointi sekä laadukkaasti suoritetut hoitotoimenpiteet asettavat näkemiselle omat erityisvaatimuksensa. Kliinisen työn lisäksi eläinlääkärin työnäkemisessä on huomioitava työympäristön muut tärkeät katselukohteet, kuten instrumentit ja näyttöpääte – usein myös seinäkello ja lemmikin omistaja. Työnäkemisen kannalta toimiva lopputulos saavutetaan yksilöllisellä kokonaisratkaisulla, jossa yhdistyvät näönkorjaus, suurennus ja valaistus.

Eläinlääkärin ergonomia

Hyvä ergonomia on staattisessa asennossa suoritettavassa työssä erityisen tärkeää. Niska-hartiaseudun ja selän ongelmilta on mahdollista välttyä kiinnittämällä huomiota työasentoon ja -tapoihin. Eläinlääkärin käytännön työasennon määrittää pitkälti näkökyky, koska työ suoritetaan siinä asennossa missä kohde saadaan parhaiten näkyviin. Siksi on tärkeää, että näkemisen apuvälineet mahdollistavat hyvän työasennon, ja että ne valitaan ja mitoitetaan käyttäjälleen yksilöllisesti.

Eläinlääkärin työvälineet

Laadukas työ tehdään laadukkailla välineillä ja työ jaksetaan tehdä hyvin kun välineet ovat helppoja ja mukavia käyttää. Edustamamme tuotteet ovat käyttäjälähtöisesti suunniteltuja ja niistä voidaan koota hyvinkin tarkasti määriteltyjä yksilöllisiä kokonaisuuksia. Omiin tarpeisiin parhaiten soveltuvien tuotteiden valinnassa ja niiden yksilöllisessä mitoittamisessa palvelemme eläinlääkäreitä 25 vuoden kokemuksella.

Olen ollut todella iloisesti yllättynyt, kuinka hyvin moniteholasit toimivat luuppien ja valon kanssa. Näen operoida suussa paljon paremmin ja lisäksi on ihanaa nähdä samoilla laseilla tietokonenäytölle erinomaisesti.

Suositut tuoteryhmät eläinlääkäreille