För veterinärer

Ett väl fungerande seende har en avgörande inverkan på kvaliteten och effektiviteten i en veterinärs arbete. God ergonomi främjar uthållighet och välbefinnande på jobbet. Vi levererar produkter, tjänster och totallösningar som förbättrar veterinärens arbetsseende och ergonomi.

Veterinärens arbetsseende

Utövandet av ett hantverksyrke som kräver precision, kräver även en exakt syn. Snabba och tillförlitliga diagnoser och högkvalitativa behandlingsförfaranden ställer sina speciella krav på synen. Förutom kliniskt arbete måste veterinärens arbetsseende även ta hänsyn till andra viktiga aspekter i arbetsmiljön, såsom instrument och displayer – ofta också väggklockan och husdjursägaren. Resultatet som fungerar när det gäller arbetsseendet uppnås med en individuell totallösning som kombinerar synkorrigering, förstoring och belysning.

Veterinär ergonomi

Bra ergonomi är särskilt viktigt när du arbetar i en statisk position. Nack-, axel- och ryggproblem kan undvikas genom att uppmärksamma arbetspositionen och vanorna. Veterinärens praktiska arbetsposition bestäms till stor del av synen, eftersom arbetet utförs i den position där objektet bäst ses. Det är därför viktigt att visuella hjälpmedel möjliggör en bra arbetsposition och att de väljs och dimensioneras individuellt för sina användare.

Veterinära verktyg

Kvalitetsarbete utförs med högkvalitativ utrustning och arbetet kan utföras bra när utrustningen är enkel och bekväm att använda. De produkter vi representerar är användarorienterade och kan samlas i mycket exakt definierade enskilda enheter. Med 25 års erfarenhet hjälper vi i att välja produkter som bäst passar eget behov och anpassar produkterna individuellt.

Jag har blivit mycket positivt överraskad över hur bra mina multifokallinser fungerar tillsammans med luppar och ljus. Jag kan se och genomföra operationen i munnen mycket bättre och dessutom är det underbart att även kunna använda samma glasögon för att se perfekt på datorskärmen.

Helena Kuntsi

Populära produktgrupper hos veterinärer