Kirurgeille

Työnäkemisellä on ratkaiseva vaikutus kirurgin työn laatuun ja operaation onnistumiseen. Hyvä ergonomia edesauttaa työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Toimitamme tuotteita, palveluja ja kokonaisratkaisuja, jotka parantavat työnäkemistä ja ergonomiaa leikkausolosuhteissa.

Kirurgin työnäkeminen

Tarkkuutta vaativan käsityöammatin harjoittaminen edellyttää tarkkaa näkökykyä. Nopea ja varma havainnointi sekä laadukkaasti suoritetut toimenpiteet asettavat näkemiselle omat erityisvaatimuksensa. Hyvä näkeminen operaatio-olosuhteissa käsittää varsinaisen leikkauskohteen lisäksi myös työympäristön muut tärkeät katselukohteet, kuten instrumentit, avustajat ja näyttöpäätteet. Toimiva lopputulos saavutetaan yksilöllisellä kokonaisratkaisulla, jossa yhdistyvät näönkorjaus, suurennus ja valaistus.

Kirurgin ergonomia

Hyvä ergonomia on staattisessa asennossa suoritettavassa työssä erityisen tärkeää. Pitkäkestoisia operaatioita suorittaville kirurgeille tyypillisiltä niska-hartiaseudun ja selän ongelmilta on mahdollista välttyä kiinnittämällä huomiota työasentoon ja -tapoihin. Kirurgin työasennon määrittää pitkälti näkökyky, koska työ suoritetaan siinä asennossa missä kohde saadaan parhaiten näkyviin. Siksi on tärkeää, että näkemisen apuvälineet mahdollistavat hyvän työasennon, ja että ne valitaan ja mitoitetaan käyttäjälleen yksilöllisesti.

Kirurgin työvälineet

Laadukas työ tehdään laadukkailla välineillä ja työ jaksetaan tehdä hyvin kun välineet ovat helppoja ja mukavia käyttää. Edustamamme tuotteet ovat käyttäjälähtöisesti suunniteltuja ja niistä voidaan koota hyvinkin tarkasti määriteltyjä yksilöllisiä kokonaisuuksia. Omiin tarpeisiin parhaiten soveltuvien tuotteiden valinnassa ja niiden yksilöllisessä mitoittamisessa palvelemme kirurgeja 25 vuoden kokemuksella.

Kirurgina keskityn leikkauksen aikana hyvin pieneen alueeseen, johon kohdistan kaiken huomioni. Siinä ei tule ajateltua omaa työasentoa. Yleensä leikkaus kestää 2-4 tuntia, mutta jopa 11 tunnin leikkauksiakin on tullut tehtyä. Siinä on iso ero, jos leikkauksen voi suorittaa luupeilla, joilla niskaa ei tarvitse taivuttaa. Omalla kohdallani vaikutus on ollut merkittävä.

Jakob Gäbel

Suositut tuoteryhmät kirurgeille