Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

För kirurger

Arbetsseendet har en avgörande inverkan på kvaliteten på kirurgens arbete och en väl utförd operation. God ergonomi främjar uthållighet och välbefinnande på jobbet. Vi levererar produkter, tjänster och totallösningar som förbättrar arbetsseendet och ergonomin under kirurgiska förhållanden.

Kirurgens arbetsseende

Utövandet av ett hantverksyrke som kräver precision, kräver även en exakt syn. Snabba och pålitliga observationer samt högkvalitativa åtgärder ställer sina speciella krav på synen. God syn under arbetet inkluderar inte bara den faktiska kirurgiska arbetsplatsen utan även andra viktiga områden i arbetsmiljön, såsom instrument, displayterminaler och samverkan med assistenter. Ett funktionellt slutresultat uppnås med en individuell totallösning som kombinerar synkorrigering, förstoring och belysning.

Kirurgens ergonomi

Bra ergonomi är särskilt viktigt när du arbetar i en statisk position. Nack-, axel- och ryggproblem som är typiska för kirurger som utför långvariga operationer, kan undvikas genom att uppmärksamma arbetsställning och vanor. Kirurgens arbetsposition bestäms till stor del av synen, eftersom arbetet utförs i den position där objektet syns bäst. Det är därför viktigt att visuella hjälpmedel möjliggör en bra arbetsposition och att de väljs och anpassas individuellt för sina användare.

Kirurgens verktyg

Kvalitetsarbete utförs med högkvalitativ utrustning och arbetet kan utföras bra när utrustningen är enkel och bekväm att använda. De produkter vi representerar är användarorienterade och kan samlas i mycket exakt definierade enskilda enheter. Med 25 års erfarenhet hjälper vi i att välja produkter som bäst passar eget behov och anpassar produkterna individuellt.

Som kirurg fokuserar jag på ett mycket litet arbetsområde under operationen, där jag lägger hela min uppmärksamhet. Då brukar man inte tänka på sin egen arbetsställning. Vanligtvis tar operationen 2-4 timmar, men till och med 11 timmars operation har genomförts. Det gör stor skillnad om operationen kan utföras med luppar som inte kräver att jag behöver böja nacken. För mig har effekterna varit betydande.

Populära produktgrupper hos kirurger

Kontoret är stängt för semester v 29-30, under vecka 31-32 har vi mindre personal på plats vilket kan ge längre svarstider.

Vi önskar er en härlig sommar!

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.