Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor med svar. Välj lämpligt ämne och se om du hittar svaret på din fråga.

Frågan

Luppar

Alla Optergo®-luppkikare är stänksäkra, men på grund av deras fokusjusteringsmekanismer är de inte helt vattentäta. Doppa alltså inte dina luppar i vatten eller tvätta dem under rinnande vatten.

Det bästa rengöringsverktyget är mikrofiberduken (fuktad) som medföljer lupparna. Använd en bomullspinne för små och svåråtkomliga delar.

Ultralight flip-up luppkikare kan tas bort från glasen, vilket gör dem lättare att rengöra och glasen kan tvättas separat.

Alkoholfria desinfektionsmedel bör föredras för desinficering av luppglasögon, eftersom alkohol kan förstöra glasögonlinsernas ytbehandlingar över tid. Om nödvändigt kan luppkikare desinficeras med 70% alkohol.

Rekommenderade rengöringsmedel:

  • Ämnen för rengöring av glasögon
  • Diskmedel (vattenlösning)
  • Alkoholfria desinfektionsmedel

Ljussystem

Det kan finnas två skäl till detta; automatisk säkerhetsavstängningsfunktion eller kontaktfel.

Enheten är programmerad att stängas av automatiskt efter en timmes kontinuerlig drift. Om strömmen har varit på kontinuerligt i en timme börjar lampan att blinka för att indikera detta. Om du inte rör vid strömbrytaren medan lampan blinkar stängs strömmen av automatiskt och lampan släcks. Tryck på knappen för att få lampan att sluta blinka. Den automatiska avstängningen är programmerad i enheten för att ljuset inte slås på av misstag för långa perioder, t.ex. under transport. På så sätt behöver du inte oroa dig för att lampan skulle bli het i förvaringsväskan och att batteriet skulle sluta.

En annan möjlig orsak till att lampan blinkar är ett kontaktfel som sannolikt uppstår i kontakten som är ansluten till lampenhetens batteripaket. Detta kan bekräftas genom att böja sladden i olika riktningar från kontaktens botten. Om lampan blinkar, kontakta din återförsäljare eller vårt kontor direkt.

DeLight-luppljusets batteri har tillräckligt kapacitet för cirka 10 timmar med full ljusström. Typiskt för Li-ion-batterier minskar kapaciteten en aning under varje laddningscykel. Detta händer dock mycket långsamt – batteriet behöver laddas i mitten av en arbetsdag först efter flera års daglig användning.

Om du laddar över natten, se till att väggkontakten inte stängs av automatiskt. Elektriska renoveringar i mottagningsrummen innebär idag vanligtvis sådana lösningar för att spara el.

Om batteriets kapacitet har minskat under åren kan det bytas ut. Oavsett modellår är DeLight-ljussystemets delar passande med varandra, så det är möjligt att uppdatera olika delar efter behov. Du kan beställa ett nytt batterienhet via din återförsäljare eller direkt från kontoret.

Skyddande visir

Optergo ViShield™ visirmodeller som kan fästas på glasögon är:

Visirfästena passar bågmodellen Titan B4 (samt Titan B6 och Titan Firm-modellerna som inte längre finns i vårt urval). Kontakta din återförsäljare eller vårt kontor om du är osäker över fästena på dina egna glasögon.

Skyddsvisirmodellerna SCH och SCH LED fästes på ett separat pannband, så de kan användas med alla glasögon, oavsett bågmodell.

Vi har semesterstängt från den 17 juli till och med den 28 juli. / We are closed for vacation from July 17th to July 28th.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.